Český pohár MTBO, celkové vyhlášení, závěrečný večírek a MČR družstev | 26.-28.9.2020

SNS ČP 2020

Startovky

v ORISu

Pokyny
Mistrovství ČR v MTBO družstev 2020 (Memoriál Tomáše Sikory)
10. – 12. kolo Českého Poháru v MTBO 2020

Long, Sprint, Middle, Družstva - Jablonec nad Nisou 26.-28.9.2020

pokyny ke stažení (.pdf)   |   english version (.pdf)

Pořadatel
Český svaz orientačních sportů (www.orientacnisporty.cz)
Technické provedení
Spolek SNS Smržovka (www.sns.cz)
Datum a typ závodu
  • Sobota 26.9. odpoledne - 10. závod ČP MTBO Long (klasická trať)
  • Neděle 27.9. dopoledne - 11. závod ČP MTBO - Sprint
  • Neděle 27.9. odpoledne - 12. závod ČP MTBO - Middle (krátká trať)
  • Pondělí 28.9. (Státní svátek) - Mistrovství ČR MTBO družstev (Memoriál Tomáše Sikory)
Centrum závodů

Sokolovna Kokonín, Dalešická 50, Jablonec nad Nisou - mapa

Upozornění doprava
Sjezd na Jablonec n/N z rychlostní silnice R35 od Prahy/Turnova (za Hodkovicemi) je dlouhodobě uzavřen, nutno použít objízdné trasy z Turnova přes Jenišovice, Maršovice nebo sjezd z R35 na Rádlo (úzká frekventovaná silnice), naplánujte cestu s časovou rezervou.
Parkování
V centru závodu (Kokonín + Vesec). Poplatek 100,- osobní auto, 150,- karavan, platné na všechny 3 dny – bude vybíráno při příjezdu. Dbejte pokynů pořadatelů a připravte prosím přesnou částku.
Alternativní parkování pro dětské kategorie – čtěte více v sekci Middle!
Ubytování v centru
Místa pro stany na travnaté ploše před Sokolovnou (bez aut), na parkovací ploše auta i karavany, řiďte se pokyny pořadatele, viz plánek centra.
Prezentace
V centru závodu
  • Sobota 26.9. 10:30 – 12:00 (Kokonín)
  • Neděle 27.9. 7:30 – 8:00 (Kokonín), do 20:00 odevzdání soupisek pro družstva (Oris)
  • Pondělí 28.9. 8:30 – 9:00 (Vesec) – výdej startovních čísel pro družstva
Systém
Závod se jede s el. razícím systémem SPORTident, bezdotykové ražení dosah 150-200 cm pro SIAC čipy. Nutno použít SIAC(AIR) čip, jiné typy čipů nebudou fungovat (krabičky nemají otvory). Pro závodníky bez SIAC čipu možnost zapůjčení AIR čipů za poplatek 150 Kč za víkend ve stánku Sporticus s předchozí rezervací prostřednictvím e-mailu mirek.kalina@sporticus.cz
Pořadatel přiděluje čipy pouze kategorii OPEN! Vyřiďte si zapůjčení včas a aktualizujte předem v Orisu! Neregistrovaní bez kontaktů na konkrétní oddíl musí složit vratnou zálohu na čip (1.700Kč).
Stejný čip NESMÍ být použit v jednom závodě vícekrát!
Kategorie MW10 pojede na dotykové krabičky (s otvorem), tj. možno použít standartní čipy.
Terén
Jizerskohorský kopcovitý se středně hustou sítí komunikací různé sjízdnosti od lesních silniček a šotolin po úzké pěšiny s náročnou sjízdností. Nebezpečné úseky jsou vyznačeny v mapě i terénu vykřičníky. Velmi opatrně i na rychlých svážnicích, kde jsou někdy překvapivě hluboké odvodňovací kanály!
Pro závod ve Sprintu, příměstský les s kořenitými traily v kombinaci s městskou obydlenou částí a sportovním areálem tj. asfaltové cesty s běžným provozem, maximální obezřetnost je na místě.
Tréninkové možnosti před startem, cesta na start/z cíle
Cesty na start poskytují dostatečnou možnost rozjetí, cesta není značena, na prezentaci obdržíte mapky, dodržujte vyznačenou trasu! Před samotnými starty rozjíždění jen po této příjezdové trase.
Předpokládané časy vítězů
dle prováděcích pokynů k soutěžnímu řádu pro MTBO 2020
Mapy a použití zvláštních mapových symbolů
Popis map dále v sekcích k jednotlivým závodům, stav 08-09/2020
Symboly:
Zn.č.711 Zakázaný postup – pozor na zploštělé značení (zmije) na zakázané silnici vedle asfaltové cyklostezky

Zn.č.839 Sjízdná oblast – oranžová barva, použito pro sjízdné louky, v areálu Vesec jsou to pásy na loukách, kde vedou v zimě lyžařské tratě, terénně viditelné, jízda mimo tuto oblast není dovolena.

Zn.č.839 Sjízdná oblast – černý šraf, použito v lesním porostu s množstvím cestiček

Podkladní šedá pro standardní symboly cest – pro výraznější zobrazení tvarů cest a napojení křižovatek

Jednosměrka (úzké traily) – šipky ve směru jízdy, nutno dodržet kvůli bezpečnosti

Zn.č. 540 Zvláštní umělý objekt : Disk-golfový koš (Vesec)

LONG

Start
Sobota - 00 = 13:00 – intervalový
Vzdálenosti
Centrum – Start 2,2 km, 110m převýšení.,
Cíl – Centrum 2,4 km (přes start) 30m převýšení
Mapa
Chyba lávky, 1:15000, e-5, formát A3, je vodovzdorně upravena.
Mapy se odevzdávají se v cíli do času startu posledního závodníka
Upozornění
Všechny kategorie mají 2x POVINNÝ PŘEJEZD přes silnici po lávce cyklostezky, může klouzat a je zvlněná tj. kroťte rychlost a pozor na sled kontrol za přejezdem, zakázaná silnice v těsné blízkosti cyklostezky, pečlivě čtěte mapu, přeškrtnutí silnice je zploštělé kvůli čitelnosti ! Jednosměrné cesty (traily) v mapě označeny zvláštní značkou – šipka -ukazující směr jízdy viz ukázky v sekci Zvláštní mapové značky
OPEN – volný start na startovací krabičku od času 10 do času 80, rozestupy minimálně 2min
MW10 – samostatný závod v centru Kokonín – u dětské školky, na startovací krabičku s obyčejným čipem od 17:00 do 18:00
Časový limit
210 min

SPRINT

Start
Neděle - 00 = 8:30 – intervalový
Vzdálenosti
Centrum – Start 2,4 km, 110m převýšení., - Cíl 2,6 km 70m přev., cesta z cíle kříží závodní prostor, můžete fandit, ale dodržujte Fair Play
Mapa
Pedrosín, 1:4000, e-5, formát A4, není vodovzdorně upravena.
Mapy se po závodě neodevzdávají, děkujeme, že dodržíte Fair Play a nebudete ukazovat kolegům
Upozornění
Vysoká koncentrace závodníků v malém prostoru trailů a v městské zástavbě, dbejte maximální opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu!
Některé kategorie projíždějí prostorem 4X a DH tratí, kde jsou větší skoky, které se dají objet, menší jsou průjezdné.
Přejezd hlavní silnice bude hlídán pořadatelem
OPEN – volný start na startovací krabičku od času 10 do času 60, rozestupy minimálně 2min
MW11 není z důvodu bezpečnosti všech účastníků vypsána
MW10 – samostatný závod v centru Kokonín – u dětské školky, na startovací krabičku s obyčejným čipem od 11:00 do 12:00
Časový limit
60 min

MIDDLE

Start
Neděle - 00 = 14:00 – intervalový
Vzdálenosti
Centrum - Start7,1km/215m přev., cyklostezka
Cíl - Centrum7,1km/150m přev., cyklostezka
Centrum - Parkoviště "Děti"6,7km pro auto
Parkoviště "Děti" - Start530m/30m přev.
Cíl - Parkoviště "Děti"500m/30m přev.
Parkování
Vzhledem ke vzdálenosti na start/cíl je možno použít parkoviště u kiosku na Milířích, je zde ale omezená kapacita, proto budeme vydávat u prezentace na vyžádání speciální parkovací lístky prioritně pro doprovod závodníků MW11 a MW14, poté do vyčerpání kapacity. Bez tohoto lístku nebudete moci v prostoru parkovat. Spojte se případně do aut v maximální možné míře.
Přes Milíře a Rádlo vedou objízdné trasy, je zde vysoký provoz a NENÍ možné parkovat mimo vyhrazené parkoviště.
Mapa
Císařovo Pješinky, 1:10000, e-5, formát A4, není vodovzdorně upravena
Mapy se po závodě neodevzdávají, děkujeme, že dodržíte Fair Play a nebudete ukazovat kolegům
Upozornění
Kategorie W21E, M21E, M40 A přejíždí silnici 3.třídy. Přejezd silnice není hlídán pořadatelem, dbejte zvýšené opatrnosti!
Na Middlu NENÍ sběrná kontrola, poslední kontroly jsou různé (nehledejte kód 100)!
OPEN – volný start na startovací krabičku od času 10 do času 80, rozestupy minimálně 2min
Časový limit
100 min

DRUŽSTVA

Start
Pondělí - 00 =
10:00 – MW21 – hromadný
10:10 – MW17+MW40 – hromadný
10:20 – OPEN – jednotlivci – hromadný
Vzdálenosti
Centrum VesecDružstva (28.9.)
Centrum Kokonín - Centrum Vesec (autem)16km
Centrum - Start/Cíl0m
Parkoviště - Centrum0m
Mapa
VeseCross, 1:7500, e-5, formát A4, mapa je vodovzdorně upravena.
Mapy se v cíli odevzdávají a budou vydány po skončení závodu
Parkování
Parkoviště přímo v centru areálu, dbejte pokynů pořadatelů, najíždějte hromadně nejdéle do 9:30, poté bude hlavní areál pro vjezd uzavřen a nebudete na parkoviště vpuštěni ani nebudete moci odjet do doby skončení závodu! Pro kratší pobyt je možné využít parkoviště před vjezdem do areálu.
Upozornění
Soupisky týmů zadávejte přímo do Orisu do neděle 20:00 ve výjimečných případech na formuláři u prezentace ve stejném termínu.
Zvláštní mapová značka – oranžová barva pro sjízdnou oblast, je použita na pásy louky, kde jsou v zimě projeté lyžařské tratě, v terénu obvykle poměrně jasně definovatelné, mimo tyto oblasti je nutno dodržovat zákaz jízdy na kole.
MW10 – nemá samostatný závod
Předávka
Viz plánek v příloze, povinné úseky jsou značeny červenobílými fábory, nedodržení je důvodem k diskvalifikaci, ukázka předávky v 9.45
Časový limit
300 min na družstvo
Předpis
MW21 – Mistrovství ČR družstev, 5-členná klubová družstva, v družstvu musí být alespoň 2 závodnice případně 1 závodnice a 1 závodník kat. M14
MW40 – Veteraniáda ČR družstev, 5-členná klubová družstva, podmínkou je věková příslušnost do kat.40 a vyšší u každého člena, s možností nahrazení 1 člena závodníkem MW14
MW17 – kategorie krajských mládežnických družstev, 5-členná družstva, podmínkou je věková příslušnost do kat.17 a nižší u každého člena a účast alespoň 2 závodnic
V družstvu může hostovat maximálně jeden člen jiného klubu nebo v případě krajských družstev jiného kraje. MČR je pouze pro klubová družstva skládající se z občanů ČR. Startovat mohou i závodníci příslušného oddílu s registrací v OB. Družstva nesplňující dané podmínky mohou startovat mimo soutěž.

Cíl Dojezd do cíle „na koberec“ ve všech závodech.
Uzavření cíle po vypršení časového limitu nebo dojezdu posledního závodníka
Občerstvení
V cíli vzhledem k hygienické situaci není zajištěno, pouze v neděli na Middle na parkovišti pro MW11,14 možnost dočerpání vody pro všechny před i po závodě.
První pomoc
V cíli závodu, v naléhavých případech volejte SOS kontakt uvedený na mapě nebo ideálně přes aplikaci Záchranka v mobilním telefonu (rychlá a přesná lokalizace zraněného)
Průběžné výsledky
Budou vyvěšovány v centru
WC a mytí
WC a Sprchy v Sokolovně Kokonín, mobilní WC na parkovišti
V areálu Vesec WC buňkách u parkoviště, mytí provizorní v lavorech
Mytí kol
Hadice s vodou, lavory a smetáčky
Úschovna kol
Sobota 18:30–19:30
Neděle 7:00–8:00 + 18:30–19:30
Na oploceném antukovém hřišti v centru závodu, pořadatel neodpovídá za kola v ní odložená, proto zajistěte kola také vlastními zámky!
Stravování
Od rána denní bufet pořadatele – ve venkovním stánku: občerstvení (čaj, káva, pivo, limo, každý den ráno čerstvé pečivo, cukrovinky, gulášek, různé druhy těstovinových salátů, nakládaný hermelín a další dobroty)
Večerní bufet na sále sokolovny – sobota ve stylu Havaj – svítící koktejly s čerstvým ovocem pro dospělé i děti, neděle – Ďábelské drinky na zahřátí. Po oba dny Happy Hour 17:30-18:30 (pivo Rohozec za poloviční cenu)
Objednaná jídla v Sokolovně Kokonín. Stravenky budou vydávány v obálkách oddílů na prezentaci. Volný prodej hotovek i minutek dle možností restaurace.
Výdej Sobota večeře 18:00-20:00
Výdej Neděle oběd 11:30–13:30, večeře 18:00-20:00
Vyhlášení výsledků
Sál Sokolovny Kokonín - kapacita 240 židlí, nutno ukončit ve 22:00
1. Sobota – 20:00 – 22:00 vyhlášení výsledků Long + Havaj koktejl párty
2. Neděle – 20:00 – 22:00 vyhlášení Sprint, Middle, celkové pořadí ČP + Ďábelská párty
Vše s dodržením anti-covidových opatření a nařízení vlády !!!
Dětská školka
Venkovní hřiště a stan. Pouze pro děti od 3 let ! a na dobu nezbytně nutnou pro absolvování vašeho závodu, Vybavte své děti teplým a nepromokavým oblečením a dostatkem jídla a pití.
V případě obzvlášť špatného počasí bude přesunuto na sál Sokolovny.
Protesty
Písemně hlavnímu rozhodčímu po zaplacení vkladu 200,- nejpozději do 1 hodiny po plánovaném uzavření cíle
Jury
Martin Horák, Eduard Folprecht, Pavel Musil
Předpis
Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů MTBO pro rok 2020
Upozornění
Platí přísný zákaz jízdy mimo cesty. Nedodržení bude důvodem k diskvalifikaci. Les je navštěvován v tuto dobu houbaři a turisty, buďte velmi opatrní zejména ve sjezdech. Některé cesty jsou v mapě označeny jako jednosměrky a je povinností daný směr dodržet.
Technický stav kol bude kontrolován pořadatelem na startu u kategorií MW10, MW11, MW14 a MW17. Minimální šíře plášťů je 1,5“. Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude připuštěn ke startu.
Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat aktuální mimořádná opatření vlády.
Speciální předpis
Vzhledem k probíhající epidemiologické situaci pořadatel upozorňuje na následující omezení v souladu s platnými ustanoveními MZČR:
Nošení roušek při pohybu na shromaždišti, na parkovišti se zdržovat v blízkosti vlastních aut na židličkách, dodržování odstupu min.2 metry u stánků, ve sprchách, na toaletách, u prezentace atp.
V restauraci a na sále při vyhlášení dodržovat veškerá nařízení pro provoz ve vnitřních prostorách, každý obdrží vstupenku pro evidenci dodržené kapacity sálu (240 židlí). Uzavření provozu ve 22:00.
Předávání cen proběhne vhodným způsobem pro zachování odstupů, bez podávání rukou
Samozřejmostí je, že kdo na sobě pozoruje nějaké příznaky nemoci, neúčastní se.
Dodržujte stanovená pravidla ať touto akcí nepřispějeme k šíření nemoci a zamezíme v případě trasování z hygieny uvalení karantény na účastníky celé akce (omezí se jen na osoby z blízkého kontaktu)...
Ochrana osobních údajů
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledku na webu závodu, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, pro propagaci klubu, z vyhlašování výsledků, z průběhu závodu, dojezdu do cíle atp. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním své osoby, oznamte to explicitně fotografovi.
Funkcionáři závodu
Ředitel závodů: Věra Pařízková
Hlavní rozhodčí: Petr Lukavec
Stavitelé tratí: Michal Hons, Jan Svoboda, Petr Pařízek
Přílohy
Parametry tratí
Long
(km/přev./kontrol)
Sprint
(km/přev./kontrol)
Middle
(km/přev./kontrol)
W113,2/60/9-1,91/50/6
W144,9/155/91,33/25/154,16/110/9
W178,3/310/132,28/60/194,47/150/11
W2010/410/132,83/110/246,20/195/15
W21E13,1/635/173,88/145/318,86/265/21
W21A10/410/132,83/110/246,20/195/15
W21B9,7/395/122,57/90/205,11/160/14
W408,3/310/132,57/90/205,80/165/14
W506,6/235/92,28/60/194,47/150/11
W606,6/235/92,28/60/194,47/150/11
M113,2/60/9-1,91/50/6
M145,1/155/111,33/25/154,16/110/9
M179,7/395/122,57/90/205,11/160/14
M2014,2/725/193,98/155/279,27/335/20
M21E18,4/900/274,27/160/3812,87/430/26
M21A14/635/163,98/155/279,27/335/20
M21B9,7/390/133,02/135/227,61/270/18
M40A14,1/655/203,88/145/318,86/270/21
M40B9,7/390/133,02/135/227,61/270/18
M509,1/315/122,84/90/276,96/225/18
M607/265/72,57/90/205,80/165/14
OPEN6,8/240/111,70/50/166,75/215/15
Družstva
(km/přev./kontrol)
MW21 - liché úseky6,1/225/22
MW21 - sudé úseky5,2/165/19
MW17 - liché úseky3,8/120/17
MW17 - sudé úseky3,1/90/15
MW40 - liché úseky5,5/180/19
MW40 - sudé úseky4,5/150/18
OPEN4,6/180/16

Plánek centra Kokonín


Parkoviště pro Middle Milíře s omezenou kapacitou

  • pouze pro auta s parkovacím lístkem z prezentace
  • striktní zákaz parkování mimo vyznačená místa

Centrum Vesec, organizace předávky


CYCOLOGY Haven Pivovar Malý Rohozec SPOLAK Kitl Kitl STAVO-UNION AMULET Bicycles SPORTICUS.CZ Marketa Maura Urbanova Ruda Pivrnec Vilapark Petřín strict: DESIGN -n- WEB BIKEMAT LENSPORT CykloDres.cz Liberecký kraj Lesy ČR
Nahoru